Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyarbakır ihtisas kütüphanesinde bir şiir mecmûası “çizgili defterden notlar-i-iı”

Yazarlar :
Yazar kurumları :
D.Ü1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Şiir mecmuaları, Klâsik edebiyat araştırmaları için önemli kaynaklardandır. Bu mecmûalar, derlendikleri dönemin beğenilerini, beğenilen şairlerini ve şiirlerini ortaya koymaktadırlar. Yine şiir ve sanata ilginin toplumdaki yaygınlık alanlarını göstermeleri bakımından da edebiyat tarihimiz için önemlidirler. Ayrıca kaybolduğu sanılan bazı eserleri; divanı bulunmayan ya da başka kaynaklarda adı geçmeyen şairlerin şiirlerini ihtiva edebilmektedirler. Bu yüzden mecmûalar hem Divan neşirlerinde, hem de karşılaştırmalı çalışmalarda önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde eserlerdir. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bunun için kütüphanelerin köşelerinde unutulmuş mecmûaların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Biz de bu çalışmamızda Diyarbakır İhtisas Kütüphanesinde bulunan ve şimdiye kadar ortaya konulan şiir mecmûalarından farklı bir özelliğe sahip olan bir şiir mecmûasını tanıtıp yayınlayacağız. “Çizgili Defterden Notlar” adındaki bu mürettibi belli olmayan eserde beyitler kafiyelerine göre değil de ilk harflerine göre tasnif edilmiştir. İçinde Neccâr-zâde Rızâ, Sezâyî-i Gülşenî, Hâmî-i Âmidî gibi meşhur şairlerin yanında Atîk Sürûrî, Gedâ, Râşid ve Kemâl ibni Gıyâs gibi, belki de divan sahibi olan ancak kim oldukları hakkında hiç bir bilgimiz olmayan şairlerin de beyitlerini ihtiva etmektedir. Bu çalışmada mecmûada adı geçen ve divanına ulaşabildiğimiz şairlerin şiirleri tek tek kontrol edilerek beyitlerin yerleri de gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mecmûas of poem are important sources for research of Classic Literature in addition to other souces. These Mecmûas introduce admirations of period and this period’s admirable poets and poems. Moreover; some literary works, which are believed to be losed, are able to contain poems of poets’,who don’t have divan or not appear in other sources. They are also important for our literature history in terms of showing interest toward poem and art’s generality area in society. For this, it is required to uncover Mecmûas which are forgotten at the corners of libraries. In this article, we introduce andpublish a Mecmûa of poem which exist in the Diyarbakır İhtisas Kütüphanesi. In this work of called “Notes from striped notebook”, which it’s typesetter is not certain, couplets were classified according to their first letters, not their rhymes.Inside,it contains rhymes of poets beside as Neccâr-zâde Rızâ, Sezâyî-i Gülşenî, Hâmî-i Âmidî famous poets,there is poets as Atîk Sürûrî, Gedâ, Râşid ve Kemâl ibni Gıyâs,who probably has dîvan but we has not got any information about them. In this study, poems of poets, which poets’ names are mentioned in themecmûa and who we can reach their dîvan, are controlled with one by one and also the rhyme’s places are tried to show.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :