Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinde tesbihe dair

Yazar kurumları :
NevĢehir Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Tesbih, Allah'ı takdîs ve tenzîh etmek, O'nun her türlü kusur ve noksan sıfatlardan yoksun olduğunu dile getirmek, bu maksatla "Allah'ım seni takdîs ve tenzîh ediyorum" anlamına gelen "Sübhanallah" kelimesini söylemektir. Divan şairleri, şiirlerini kurgularken mutlaka sosyal hayatta karşılığı olan bir realiteye veya kültüre yaslanırlar. Tesbih ve bununla ilgili kültürden istifade ederek beytini kurgulayan şairler de aynı çerçevede hareket etmişlerdir. Tesbih, estetik bir unsur olarak şiirlere konu olurken; temsil ettiği kültürü, şahısları, işlevi ve hammaddesi gibi onunla ilgili terimlerin birçoğunu da beraberinde taşımıştır. Tesbihi meydana getiren cevher, renk ve şekil yönünden çeşitli benzetmeler oluşturur. Derlenen beyitler, kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün olmamakla birlikte, Dini Bir Sembol Olarak Tesbîh ana başlığı altında "Rind ve Zâhid Arasındaki Çatışma Unsuru Olarak Tesbih, Tesbihi Şaraba Değişme; Sevgili ve Âşıkla İlgili Unsurların Sembolü Olarak Tesbih ana başlığı altında da Tuzak ve Tuzağın Yemi Olarak Tesbih, Sevgilinin İnci Dişleri ve Tesbih, Aşığın Gözyaşları ve Tesbih, Saç, Zünnâr ve Tesbih" olmak üzere altı alt başlıkta değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The rosary means blessing and absolving the God, uttering that He is excluded from all titles regarding fault and defect and for this purpose to say the word Subhanallah which means glory God that I am blessing and absolving you from everything. Divan poets always gain inspiration from cultures and truths definitely corresponding to something in social life while they are composing their poems. Also the poets who composed their couplets took advantage of rosary and its related culture acted in the same manner. Rosary, while being the subject as an aesthetic element in poems, has carried many terms with itself such as culture and persons that it represents, function, its raw material that are made of wood or precious metals. The ore generating rosary, creates a variety of similitudes in terms of color and shape. It is impossible to tell apart exactly the couplets compiled and they are classified under 6 categories: Rind and Zâhid, Change Rosary to Wine, Trap-Prey, Pearl-Tooth, Tear and Hair-Priests Fastener.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :