Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinde ölüm karşısında âşıkların istekleri

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanoğlunun kendisinden kaçışının mümkün olmadığı bir gerçek olarak karşısında duran ölüm, her hâliyle insanların zihinlerini sürekli meşgul etmiştir. Ölüm, divan şiirinde sevgiliyle birlikte aşk teminin şahsında şekillendiği âşık için de er veya geç tadılacak bir gerçek olarak karşısında durur. Ayrıca âşık için ölüm, sahip olduğu aşkın, kendine yaşattığı ıstıraplardan kurtuluşun bir vesilesi ve hayattaki varlık sebebi olan sevgiliye feda edilecek en kıymetli servettir. İster ıstıraplardan kurtulmak için olsun isterse de aşkı uğruna feda edilmek için olsun, âşıkların ölüm karşısında çevresindekilerden veya sevgilisinden birtakım istekleri vardır. Bu çalışmada divan şiirinde âşıkların ölüm karşısındaki istekleri, çeşitli şairlerin şiirlerinden örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Any form of death which is not possible fact to be escaped for humankind has constantly occupied people's minds. Death is the real that lover could eventually experience with his lover in Ottoman Poetry. Also death that could be sacrificed to the lover and a reason of liberation from suffering of love itself is the most precious asset for the lover. Lovers have some demands for either getting rid of pain or being sacrificed for the sake of love from people around them. In this study, requests of lovers in relation to death will be explained by examples in the poems of variety poets.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :