Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinde kulak çekmeye dair

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
641
DOI :
Özet Türkçe :

Redif, şiirin ses yapısı ve anlam çerçevesini belirleyen önemli unsurlardandır. Şiirin kurgusu büyük ölçüde onun etrafında döner. Yazımıza konu olan "kulak çekmek" kelime grubu da bu çerçevedeki örneklerdendir. Çalışmada kulak çekmeyi redif olarak kullanan Bakî, Vusulî, Tâlib, Nevî ve Nizamî'nin müstakil şiirleri ile içinde bu kelime grubuna yer veren farklı şairlere ait beyitler bir araya getirilmiştir. Benzer örnekler alt alta getirilerek "kulak çekmek"in metinlerdeki anlam dünyası ortaya konmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Redif is one of the important elements of poem, which determines sound construction of the poem and the structure of meaning. Fiction of the poem largely revolves around it. The phrase of "ear pulling", which is the main concern of our article is an example of this. In this study; the poems of Baki, Vusulî, Talib, Nevî and Nizamî's, who are used "ear pulling" as redifs, and the couplets of the other poets are gathered. By putting the similar examples together, it is tried to explain the meanings of "earpulling" in the texts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :