Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Disclosing an authentic culture for tourists’ discovery: the tahtaci turkmens

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
774
DOI :
Özet Türkçe :

This paper aims to clarify and make visible of the Tahtaci Turkmen culture as an ethnic group culture through tourism perspective. Since the current agenda of international organizations such as UNESCO, UNWTO etc, is to value tangible and intangible assets of ethnic and indigenous people around the world, tourism potentials held by these people opportunity to them to participate as a tourism supplier. Thus, their cultural know-how can be kept and survived for the next generations. The central question of the study raised on is; how can the Tahtaci Turkmen culture been protected as a tourism product in sustainable tourism? For this purpose, in-depth interview and observation techniques were used on Tahtaci Turkmen villages of Çanakkale, Turkey. Also a SWOT analysis was conducted according to the findings of the interviews, observations and literature review. According to the results of the analyses, protecting and developing social and cultural identity of the Tahtaci Turkmen culture can be feasible in sustainability perspective. The value of this study is one of the prior researches on the Tahtaci Turkmen culture in international perspective for tourism, heritage and protection. It is widely accepted that any cultural heritage of a group is also the value of the people in the world. 

Özet İngilizce :

Bu çalışma, Tahtacı Türkmen kültürünü özgünlüğünü korumuş bir etnik toplum kültürü olarak turizm perspektifi ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Dünya üzerindeki özgün ve yerel toplumların sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel değerlerin turizm potansiyellerinin belirlenmesi ve sürdürülebilir kılınarak turizme sunulması UNESCO, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) vb., uluslararası örgütlerin de gündemini meşgul etmektedir. Dünyada ve ülkemizde kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak yapılmakta olan bu tür çalışmalar, somut ve somut olmayan kültürel değerlerin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. Böylelikle toplumların sahip olduğu özgün kültürel birikimlerin gelecek kuşaklara sağlık bir şekilde aktarılabilmesi de amaçlanmaktadır. Yapılan araştırma temelde “Tahtacı Türkmen kültürünün korunması ve sürdürülebilir kılınması ve bir turistik ürün olarak turizme sunulması gereken unsurları nelerdir?” sorusu üzerinden şekillenmektedir. Bu amaçla, Çanakkale merkezine bağlı bulunan Türkmen köylerine yönelik görüşme ve gözlem teknikleri bir arada kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında SWOT analizi yapılarak özgün Türkmen kültürünün sürdürülebilirlik açısından sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar ile maruz kalabileceği fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, Çanakkale’de bulunan Tahtacı Türkmen kültürünün ve yaşam tarzının sürdürülebilir bir turistik ürün olarak korunmasının ve sürdürülebilir kılınmasının önemini ortaya koymuştur. Yapılan araştırma, Tahtacı Türkmen kültürünü sürdürülebilir bir turizm ürünü olarak uluslararası boyutta ele alması açısından önemli veriler sunmaktadır. Herhangi bir toplumun kültürel mirası tüm dünya toplumlarının da bir değeri olarak kabul edilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :