Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dini sosyalleşme: etki kaynaklari ve araçlarin etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Profesör Sherkat Güney Ilinois üniversitesi1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Dini sosyalleşme, sosyal etmenler aracılığıyla bireylerin dini inançlarını ve anlayışlarını etkileyen interaktif bir süreçtir. İnsanlar hayat boyunca farklı sosyalleşme özneleriyle etkileşim içinde olurlar ve bu bireyler, organizasyonlar ve tecrübe kanalları inanç ve anlayışları ki onlar da dini tercihleri oluştururlar ve bu tercihler dini organizasyonlara sorumluluklarını gösterme adına yardım ederler. Eğer sosyalleşme kaynakları güvenilir ve değerli bağlantı sağlıyorsa sosyalleşme araçları bireyleri etkiler ve eğer kaynakların dini inançları belirgin ise yaşantılar da dini anlayışları pekiştirir. Bireyler sosyalleşmenin baskısını reddetmek ve hangi araçların dini tecrübelere (tercihlere) rehberlik ettiğini seçmek için ciddi araçlara sahiptirler. Sosyalizasyon ajanları ile temasın zamansal sıralaması da açıkça önemlidir. Bireylerin dini sosyalleşmesinde aile, okul, din kurumları (cami, kilise), arkadaş grubu ve medya etkili faktörler olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada yazar öncelikle dini sosyalleşme ve dini etki çalışmalarının teorik temellerilerine dikkatle eğilerek başlıyor. Ardından özellikle dini tercihlerin niteliğini ve bu tercihlerdeki değişikliğin iç ve dış dinamiklerini sosyal hareketler ve din sosyolojisi konusundaki çağdaş kuram ve araştırmaları üzerine bir çerçeve çizerek devam ediyor. Sosyal araştırma ve din araştırmaları alanındaki bağlar çok ideolojik olarak yapılandırılmış kollektif eyleme doğru sosyalleşme üstünde bütüncül bir perspektif elde etmek için çok önemlidir. Daha sonra yazar, alanla ilgili yapılan çalışmalarda değişik sosyalleşme araçlarının etkisini gözden geçiriyor. Nihayet, gelecekte sosyalleşme üzerine yapılacak çalışmalar için konuya ilişkin bakış açılarının genel değerlendirmesini ve onların din sosyolojisindeki önemli teorik çalışmalar içinde nereye oturacağına dair fikirler ileri sürüyor.

Özet İngilizce :

Religious socialization is an interactive process through which social agents influence individuals’ religious beliefs and understandings. People interact with a variety of different agents of socialization over the life course, and these individuals, organizations, and experiences channel the beliefs and understandings that constitute religious preferences – and these preferences help inform commitments to religious organizations. Agents of socialization influence individuals only if the source is a trusted and valued connection, and experiences can only inform religious understandings if they are salient for religious faith. Individuals have considerable agency to reject socialization pressure, and to choose which connections guide religious preferences. The temporal ordering of contact with agents of socialization is clearly important. Family, peer group, media, religious institutions (mosques-churches), school are considered as an important factors in the sociology for the religious socialization of individuals/youths. In this study, author begins by elaborating a theoretical foundation for the study of religious influence and religious socialization. He draws on contemporary theory and research on social movements and the sociology of religion, particularly on the nature of religious preferences and endogenous and exogenous sources of preference change. The nexus between these arenas of social research is crucial for an integrative perspective on socialization geared toward ideologically structured collective action. Next, he reviews research documenting the influence of various socialization agents. Finally, he provides a general assessment of the prospects for future research on socialization and how they fit into important theoretical debates in the sociology of religion. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :