Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dilde sıfır birim ve sıfır biçimbirimin kullanımı

Yazar kurumları :
Uludağ Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. El-mek: enesah84@hotmail.com1
Görüntülenme :
748
DOI :
Özet Türkçe :

Dilde en az çaba ilkesi, gereksiz tekrarlardan kaçınma zorunluluğu, estetik kaygılar gibi nedenlerle iletişim sırasında kimi dil birimlerinin derin yapıda bırakıldığı görülür. Bunun sonucunda yüzey yapıda bazı boşluklar ortaya çıkar. Söz konusu boşlukları gösterirken sözcük / sözcük öbeği için sıfır birim (Ø), ek için de sıfır biçimbirim (-Ø) kullanılır. Yüzey yapıda herhangi bir işareti olmayan ancak dil denen dizge içinde var olduğu ve işlev üstlendiği kabul edilen dil birimlerini ifade eden sıfır birim / sıfır biçimbirim, söz konusu dil birimlerinin ortak göstergesidir. Dolayısıyla her sıfır birim / sıfır biçimbirimin gösterileni ve işlevi farklıdır. Dilde pek çok dil birimi, yüzey yapıda sıfır birim / sıfır biçimbirimle karşılanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sıfır birim / sıfır biçimbirimin dildeki kullanım alanlarını saptamaktır.

Özet İngilizce :

Some language units are left in deep structure during communication due to least effort law in language, necessity of keeping away from unnecessary repetitions, aesthetical concerns etc. and consequently some spaces come up in surface structure. Zero unit (Ø) is used for words / phrases and zero morpheme (-Ø) is used for suffixes for the purpose of showing these spaces. Zero unit / zero morpheme express the language units which don't have any indicators in surface structure but have a function in language system. They are common indicators of these language units. Accordingly the language units that are described by each zero unit / zero morpheme and their functions are different. Many language units are described by zero unit / zero morpheme in surface structure in language. The aim of this study is to determine the areas of usage of zero unit / zero morpheme in language.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :