Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dil bilgisi öğretim yöntemi üzerine değerlendirmeler

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

Dil bilgisi, sistemi oluşturan kuralları bulmayı, bunları tutarlı bir biçimde açıklamayı amaçlayan çalışma alanıdır. Bireyin ana dilini bilmesi, o dili oluşturan dil dizgelerinden haberdar olmasıyla mümkündür. Dil bilgisi, dil becerilerinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesinde öğretimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Dil bilgisi öğretimi, dille ilgili bilgilerin verildiği, Türkçenin anlama ve anlatma dil becerileriyle birlikte, bu alanları destekleyici, açıklayıcı ve örgütleyici öğretim etkinliklerini içerir. Dolayısıyla dil bilgisi öğretiminin diğer dil becerilerinden ayrı ele alınması düşünülemez. Bu yüzden dil bilgisi öğretiminden amaç ana dili iyi kullanmaktır. Türkiye‟de dilbilgisi öğretim yönteminde buna çok dikkat edilmediği görülmektedir. Dil bilgisinin diğer dil becerilerini geliştirebilmesi için metinden en azından cümleden hareketle, işlevsel bir şekilde öğretileceği bir yöntem kullanılmalıdır. Dil bilgisi öğretilirken ezberden kurtulmak için tanımdan örneklere değil örnekten ve sezdirdikten sonra kurala ulaşılacak bir yöntem kullanılmalıdır.

Özet İngilizce :

Grammar as an area of linguistics intends to find and study the rules that form the language system. For someone to know his mother tongue requires a familiarity with the system of rules forming that language. Grammar is an integral part of instruction in developing the language skills e.g. reading, listening, speaking, and writing. Teaching grammar includes the provision of linguistic knowledge and comprehension and expression skills in Turkish, as well as the instructional activities supporting, explaining, and organizing these language areas. Therefore, teaching grammar cannot be considered as isolated from other language skills. Thus, the main purpose of grammar teaching is to use mother tongue well. It is observed that this point is not considered well in teaching grammar in Turkey. It is necessary to use a method in which grammar can be taught more functionally based on contextual texts or at least sentences in order to improve the other language skills. In order to avoid memorization in grammar teaching, an inductive method in which students discover the rule intuitively through examples rather than a method in which students learn the rule first and examples next.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :