Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dergâh’tan büyük doğu’ya ilk dönem cumhuriyet devri poetika muhitlerinde iiiri tarif denemeleri

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ilk dönem Cumhuriyet Devri poetikalarının şiir tarifleri değerlendirilmiştir. Bu dönem poetikaları, hemen hemen ortak bir tarifte ittifak etmiştir. Döneme hâkim poetik düşünceyle tutarlı olan bu genel tarif, saf şiir yanlısı sembolizme dayanır. ġiirin bu tarzda tarifi, dönemin başlarında Dergâh muhitinde temellendirilmiş ve daha sonra ortaya çıkan poetik muhitlerde tekâmül ederek Büyük Doğu‟ya kadar ulaşmıştır. Bu süreç zarfında bazı itirazlar dışında ciddi bir dirençle karşılaşmamıştır. Büyük Doğu‟da yerli geleneğe yaklaştırılan söz konusu tarifin önemli kavramları, net bir anlama da kavuşturulmuştur. Dönem boyunca tekâmül eden şiir tarifi, genel bir bütünlük arz eder ve devrin şiirini anlamada son derece önemlidir.

Özet İngilizce :

In this study, poetry definitions of the first period of Republican Era poeticas are evaluated.The poeticas of this period have almost common definitions. This general definition which is coherent with the poetic thought related to the period based on the pro- pure poetry symbolizm. At the beging of the period,the definition of the poetry in this form is primarily formed at "Dergah School" which is a journal published by a group of writers.Later on, ıt has reached till to the "The Great East" by developing in emerging poetic magazines.In this process, it did not encounter serious resistance except for some objections. The most important concepts of this definition which were brought closer to locale traditions in The Great East have also been reached to a clear meaning. The developing poetry definition throuhout the period presents a general integrity and it is extremely important for us to understand the poetry of this period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :