Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dede korkut mukaddimesi’ndeki bazı sözcükler üzerine

Yazar kurumları :
Kafkas Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültür tarihi açısından en önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. Buna karşın eserle ilgili olarak henüz çözümlenmemiş pek çok soru ve sorun araştırıcıların çalışmalarını beklemektedir. Yeni bilgi/belgelerin özellikle Türkiye sahasında tespit edilememesi ya da ortaya çıkartılamaması doğal olarak problemleri gelecek nesillere devretmektedir. Bununla birlikte konuya ilişkin olarak yeni bakış açıları ve zaman zaman ortaya çıkarılan yeni kayıtlar tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Ancak konuya dair yapılacak düzeyli her tartışmanın bilimsel bir kazanım olduğu inkâr edilemez bir gerçekliktir. Bu çerçevede bu çalışmada Dede Korkut Hikâyeleri'nde çözüme kavuşturulamamış birkaç kelimeye dair derlemelerden elde edilen veriler sunulacaktır.

Özet İngilizce :

Dede Korkut Stories in the history of the Turkish culture is regarded as one of the important works. However many unresolved questions and problems related works, waiting for the work of researchers. In particular in the field of Turkey new information and documents that can not be identified or appeared naturally leave problems to future generations. However the new perspectives on the issue and from time to time uncovered new records have brought new discussions.But each debate about the subject the scientific achievement is an undeniable fact.In the context the study of Dede Korkut Stories in a few words which are unsolved will be obtained from the data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :