Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dede korkut hikâyelerinde savaşçı eğitimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi1
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

Dede Korkut Hikâyeleri, Türk edebiyatının temel taşlarından biri olması ve eski Türk gelenekleri, inanışları, hayat tarzı ile ilgili bilgiler sunması ve destandan halk hikâyesine geçiş döneminin en önemli eseri olması açısından eşsiz bir kaynaktır. Bu eserde yer alan on iki hikâyenin olay örgüsünde genel olarak birtakım mücadeleler yer almaktadır. Çünkü hikâyelerde anlatılan göçebe Oğuz Türklerinin hayat tarzı, devamlı hareket ve mücadeleye dayanır. Bu mücadeleler ise, sadece tabiat ve çevre şartlarıyla değil, aynı zamanda düşmana karşı da verilmiştir. Bu nedenle kuvvet ve savaşçılık, böyle bir hayat tarzını devam ettiren asıl unsurlar olmuştur. Doğa şartlarının sertliği, avcılıkla uğraşma ve çevredeki toplumlarla sürekli mücadele gibi faktörler, göçebe insana savaşçı ve mücadeleci bir kimlik kazandırmada birinci derecede etkili olmuştur. Mücadelelere dayalı olan Dede Korkut Hikâyeleri’nde, savaşçı bir kimliğe sahip olması beklenen kahramanın yetiştirildiğini gösteren sahneler çokça yer almaktadır. Kuvvetli insana dayanan göçebe toplumlarda da, erkek çocuğa büyük bir değer verilmiştir. Bu nedenle özellikle erkek çocuklar, hem boylar arasındaki mücadelede, hem zor durumdaki ve tutsak olan aile bireylerini kurtarmada, hem de avlanma amacıyla yapılan vahşi hayvanlarla mücadelede âdeta özel bir savaş eğitimine tâbi tutulmuştur. Bu çalışmada, Dede Korkut Hikâyelerindeki kahramanların savaşçı bir kimlik kazanmada geçirdiği aşamalar ve hikâyelerin, savaşçı eğitimiyle ilgili olarak vermiş olduğu mesajlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

When it is considered that Dede Korkut Stories are the fundamental element of Turkish literature because of including the informations on Turkish traditions, beliefs and life style; it can be said that the Book of Dede Korkut Stories is the unique source of Turkish Literature besides being the crossing point compositon from legend to folk narratives. It is because the life style of the Oguz Turks, told in the narratives, depends on the continuous struggle and movement, these struggles and movements take place on the plot of the these twelve stories. Oguz Turks struggled against not only nature but also enemy. So, being strong and a warrior are the factors in maintenance of their life style. The tough weather conditions, the continuous struggle against other tribes around and dealing with hunting have primary effects on establishing a warrior and fighter identity. Based on these struggles, Dede Korkut Stories have lots of scenes in which the future expected warrior hero is raised. It is because nomadic tribes, like Oguz Turks, based on powerful men, male child has great importance. It is why the children especially male ones had a special training on saving their family members when they are refugee or when they have hard times in struggling against the other tribes. They have also trained on hunting and dealing with wild animals. In this study it is tried to define the messages of the stories related to the warrior training and the process of establishing a warrior character of Dede Korkut Stories`heroes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :