Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk eğitiminde reiki yöntemi

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi1, Isparta Işık Kişisel Gelişim ve Reiki Merkezi Yöneticisi2
Görüntülenme :
903
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de reikinin kullanımı artmaktadır. Türkiye’de yapılan bir çalışmada reikiyi düzenli kullananların oranı %0,4’tür. Reiki; “evrensel enerji” ya da “yaşam enerjisi” demektir. Vücudumuz üzerinde, “çakra” adı verilen enerji merkezleri bulunmaktadır. Her çakra, farklı frekanstaki bir enerjinin giriş kapısı olarak değerlendirilir. Reiki felsefesi, bu enerji kapılarından birinde tıkanıklık oluşursa, vücudun enerji alımının zorlanması temeline dayanır. Bu enerji tıkanıklıkları sonucunda rahatsızlıkların ve davranış değişikliklerinin ortaya çıktığına inanılmaktadır. Bu çakralar omurga boyunca yer alır; salgı bezleri ve sinir ağı merkezleriyle kesişir. Böylece reiki, çakralar ve salgı bezlerinin ortak çalışması ile beden üzerinde bir hareket kabiliyeti kazanmaktadır. Hormonları ve beden hareketlerini temel alan bu yöntem, çocuk gelişiminde ve çocuklarda olumlu davranış geliştirilmesinde de önemli bir yer tutar. Reiki uygulamaları sırasında eller, baş, boyun, göğüs, karın boşluğu, kasıklara dokunmak suretiyle her bir pozisyonda 3-5 dakika tutulur. Problemli bölgelerde bu süre 10-20 dakikaya uzayabilir. Uygulama süresi ortalama 30-90 dakika, çocukluk yaşlarında ise 20-30 dakika sürer. Çocuk eğitiminde alternatif yöntemlerin çok çeşitli olması, ilgili merkezlerin dışında alternatif yöntemlerin uygulanması, bu yöntemlerin güvenilirliği konusunda bilimsel çalışma yapılmasını güçleştirmektedir. Çocuk eğitiminde kullanılan alternatif yöntemler ile ilgili bilimsel çalışma son derece azdır. Bu çalışma ülkemizde çocuklarda biyomanyetik alan konusunda yeterince çalışmanın mevcut olmaması nedeniyle hem bilgilendirici hem de bundan sonraki çalışmalara yardımcı nitelikte olacaktır. 

Özet İngilizce :

In recent years, increasing the use of reiki in Turkey and in the world. In a study conducted in Turkey, reiki% of regular users is 0.4. Reiki is, "universal energy" or "life energy" means. On our bodies, "chakra" centers of energy are called. Each chakra, the energy in different frequency is considered as the gateway. Reiki philosophy, this energy blockage occurs in one of the gates of the body, based on the strain energy intake. As a result of these energy blockages believed to be mediated disorders and behavioral changes. These chakras located along the spine, glands and nerve centers of the network intersect. Thus, reiki, chakras and glands are gaining the ability to act on the body as a joint project. This method is based on hormones and body movements, child development, and holds an important place in the development of positive behavior in children. During the practice of Reiki hands, head, neck, chest, abdomen, groin, by touching each position is held for 3-5 minutes. This period may be extended 10-20 minutes in problem areas. Mean duration of 30-90 minutes, 20-30 minutes in childhood. Children have a wide variety of alternative methods of education, the implementation of alternative methods outside the relevant centers, scientific studies about the reliability of these methods are difficult to make. Scientific study on alternative methods used in the education of children is extremely rare. This study is enough to work with children in our country due to a lack biomagnetic both informative and will be helpful in further studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :