Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Celilî nin bilinmeyen bir eseri: bahâr-nâme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Boğaziçi Ü. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü1
Görüntülenme :
644
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk edebiyatında divan tertip etmek neredeyse bütün şairler için en önemli amaçlardan biridir. Şairlerin sanat hayatının bir meyvesi olan divanların elimizdeki nüshalarının büyük çoğunluğunun özel bir adı ve bir dibacesi -önsözü- yoktur. Bundan dolayı özel bir adı olan ve şairin bir anlamda poetikasını ortaya koyduğu bir dibaceye sahip divanlar ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, Celilî'nin şu ana kadar ortaya çıkmamış manzum-mensur bir dibacesi ve 210 gazel içeren Bahâr-nâme'si incelenecek, klasik Türk edebiyatındaki önemine değinilerek dibacenin transkripsiyonlu metni verilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

To compose a divan appears nearly as an important goal for the poets of classical Turkish literature. Despite the fact that each divan is the indicative of artistic production of a poet, many of the copies known to us have no specific titles and introductory parts. Hence the divans with unique titles as well as with introductory parts in which poets speak of their own poetics are extremely important. This paper focuses on Bahâr-nâme by Celili, a work of 210 ghazals that has never been examined before, and that includes both a distinctive title and an introductory part in prose and verse. The paper also highlights its significance in classical Turkish literature, presenting a transcribed version as well.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :