Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Celal sahir erozan ve falih rıfkı atay'ın kaynaklarda rastlanmayan bir eseri: yeni kitap

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı ABD1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Alfabenin ıslahı, Tanzimat Dönemi‟nden itibaren aydınlar arasında tartışılan bir konudur. Cumhuriyet‟in ilanından sonra da devam eden tartışmalar, Harf İnkılabı‟nın ilanına kadar sürmüştür. Atatürk‟ün başkanlığında yürütülen çalışmalar neticesinde ilan edilen bu İnkılap, Türk kültür tarihi ve sosyal hayatı için büyük bir öneme sahiptir. Harf İnkılabı ilan edildiği andan itibaren bu İnkılap‟ı halka benimsetmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri de yeni harflerle okuma yazmayı öğretmek amacıyla yayımlanan “Yeni Kitap”tır. Harf İnkılabı öncesinde alfabe komisyonunda da çalışan Celal Sahir Erozan ve Falih Rıfkı Atay‟ın birlikte hazırladıkları bu eser literatüre girmemiştir. Çalışmamızda kaynaklarda adına rastlanmayan “Yeni Kitap” isimli bu eser tanıtılacaktır.

Özet İngilizce :

Reformation of the alphabet is among the topics to be discussed between the intellectuals since Tanzimat Era. The discussions, which continued after the declaration of Republic, lasted until the alphabet revolution. This revolution, which was declared as the result of works that conducted under the leadership of Ataturk, has a great importance over History of Turkish Culture and Social Life. Since the time Alphabet Revolution declared, for the purpose of adaptation of this revolution by people, several works have done. Among one of these works is publication of „Yeni Kitap‟ in order to teach literacy with new alphabet. This work of art, which was created together with Falih Rıfkı Atay and Celal Sahir Erozan who were also working in alphabet commission before Alphabet Revolution, has not entered into literature. In our study, this work of art named „Yeni Kitap‟, a name which is not found in resources, will be introduced.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :