Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“çan” yöresi halk bilimi ürünlerinden doğum ve ölüm ritüelleri üzerine

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. El-mek:1, MEB2
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Halk bilimi türkülerden ninnilere, halk inanışlarından doğum ve ölüm geleneklerine, el sanatlarından halk meteorolojisine kadar; halkı kucaklayan geniş bir yelpaze gibi onun maddi ve manevi hayatına yön veren bütün değerleri incelemektedir. Modern çağın bir gereği olarak haberleşme ve iletişim araçlarının, maddi ve manevi kültürümüz üzerindeki olumsuz etkileri devam etmektedir. Halk arasında son kalıntılar olsa da kültür unsurlarını derlemeli, sahip çıkmalı ve bilimsel açılardan değerlendirmeliyiz. Halk bilimi ürünleri geçmişte olduğu gibi bugün ve yarında yaşayacak ve yok olmayacaklardır. Çanakkale'nin Çan ilçesi halk bilimi ürünleri bakımından oldukça zengin ve verimli bir yöredir. Çan, halk kültürü değerleri bakımından önemli bir konuma sahiptir. Çan'ın en uzak yerleşim merkezleri olan Çan köylerinde bugün bile halk bilimi verimlerinin canlılığını koruduğu ve yaşadığını görmekteyiz. Günümüzde kurtarılabilen her halk bilimi ve halk kültürü unsurları geleceğin kültür mirasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Çan yöresi halk bilimi ürünlerinden olan geçiş dönemleri uygulamalarından; yöreye ait doğum ve ölüm geleneklerinin değerlendirmesi yapılarak incelenmiştir. Çan yöresi halk bilimi ürünlerinin, uzak bir coğrafya da olsa Kafkasya ve Orta Asya'da yaşayan Türk halklarının kültürleriyle benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bu da dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk kavimlerinin aynı köklerden beslendiğini ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

From folk songs to lullabies, from public beliefs to birth and death traditions, from handicrafts to people's meteorologies, folklore has studied on all components directing people's moral and material life. In the modern digital world, there has been a massive effect of electronics on our moral and material lives. While some traditional components remain, all of our traditions now are in dire need of being collected and preserved. Folklore products will survive today and in future as they did in the past, and they will never die out. Çan, the district of Çanakkale, is very rich and productive in terms of Folklore products. Çan has an important place in folk cultural morals. In the Çan villages, which are the farthest settlements of Çan, even today we can see that Folklore works keep their dynamism and survive. Each of the folklore and folk culture elements that are saved today will build up cultural heritage of the future. In this study, transition periods applications of Çan region folklore products have been analyzed by evaluating the birth and death traditions in the region. It has been confirmed that the folklore works of Çan region show similarities to the cultures of the people living in Caucasia and Central Asia although it is located in such a far place. It also manifests that Turkish societies living in various parts of the world take their nourishments from the same source.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :