Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bursa’daki cadde, mahalle, sokak adlarında birleşik yapılı tamlayanlar üzerine

Yazar kurumları :
Uludağ Ü. Türk Dili Okutmanı1, Uludağ Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.2
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Bursa'daki üç merkez ilçeye (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) ait cadde, mahalle, sokak adlarının tümü, "tamlayan+tamlanan" yapısındadır ve sözcük öbeği meydana getirir. Bu çalışmada, söz konusu öbeklerin tamlayanları ele alınmış ve birleşik yapılı tamlayanlar, oluşumlarına göre değerlendirilmiştir. İnceleme sonunda farklı yapılar tespit edilerek bu sözcük öbekleri, on beş gruba ayrılmıştır: ad tamlaması, sıfat tamlaması, belirtisiz sıfat tamlaması, unvan öbeği, birleşik ad (kişi adları), sayı öbeği, cümle, eksiltili yapı, ters yapı, yükleme öbeği, ikileme, iyelik öbeği, yönelme öbeği / -e'li sözcük öbeği, ortaç öbeği, diğer.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

All the names of avenues, districts and streets belonging to three central counties (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) of Bursa have "determinant + determinated" composition and form phrases. The determinants of these phrases were tackled in this study and the compound determinants were evaluated according to their formations. At the end of the study different structures were determined and these phrases were divided into fifteen groups: possesive construction, adjectival construction, indefinite adjectival construction, apposition phrase, compound name (personal names), numeral phrase, sentence, elliptical structure, inverted structure, attributed phrase, handiadyoin, genitive phrase, directive phrase, participial phrase, others.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :