Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bostanzâde yahyâ efendi’nin mir âtü l-ahlâk adlı eseri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Ü. Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

On yedinci yüzyıl müelliflerinden Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l- Ahlâk adlı eseri; yirmi dört bölümden olusan ve her bölümde ahlak bahislerinden birinin ele alındıgı, dinî-tasavvufi-felsefi cepheleri bulunan, mensur ve didaktik bir ahlak kitabıdır. Eserde islenen konular; ibadet, sabır, sükür, secaat, zekâ, ciddiyet, rıza, vefa, sır saklama, cömertlik, af, iffet, tevazu, hayâ, emanet, sadakat, sefkat, alicenaplık, müsavere, hilm, gayret, feraset, fırsatı degerlendirme, temkin, iyilerle dostluk kurma, hukuka riayet gibi faziletler ve hükümdarlık, emirlik, vezirlik, valilik gibi resmî görevlerin gerektirdigi yükümlülüklerdir. Cümle aralarında Arapça-Farsça-Türkçe ahlaki ve hikemî manzumelerin yer aldıgı, peygamber kıssaları ve .slam tarihinden alınmıs örnek motiflerle süslenen eserde yer yer Eflâtûn, .bn Sînâ ve Hüseyin Vâiz-i Kâsifî gibi meshur filozof ve bilginlerin adları zikredilerek onlardan nakiller yapılır. Eserde toplam 854 manzume ve 113 hikâye yer alır. Bu makalede, Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk adlı eseri ana hatlarıyla tanıtılmakta ve eserde yer alan bölümlerin muhtevaları üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

Mir'âtü'l-Ahlâk by Bostanzâde Yahyâ Efendi, a seventeenth century author, is a prose type and didactic book of morals consisting of twenty-four chapters, each dealing with an aspect of morals from a religious, mystical and philosophical perspective. The topics that the book handles include virtues such as prayers, patience, thankfulness, bravery, intelligence, seriousness, consent, loyalty, secretiveness, generosity, forgiveness, chastity, modesty, coyness, confidence, compassion, protectiveness, consultation, softness of manner, industriousness, foresight, seizing opportunity, caution, establishing good rapport with the good, and abiding by the law and obligations originating from official duties such as emirate, vizierdom, governorship and kingdom. The book contains Arabic, Persian and Turkish poetry of moral and judgmental nature between sentences, is embellished with exemplary parables from prophets' lives and Islamic history and makes quotations from prominent philosophers and scholars such as Plato, Avicenna and Hüseyin Vâiz-i Kâshifî. The book contains 854 poems and 113 parables. In this study, describes major aspects of Mir'âtü'l-Ahlâk by Bostanzâde Yahyâ Efendi, focuses on its contents of chapters.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :