Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir kelimenin izinde: klasik türk şiirinde “levend” üzerine bazı düşünceler

Yazar kurumları :
Mimar Sinan Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk edebiyatı şairleri, kelimelerin çok değişik anlamlarından yararlanan, değişik bir benzetme dünyası oluşturan sanatçılardır. Onların kullandıkları kelimelerden biri olan “levend”, Türkçe, Farsça, Farsça-Türkçe, Osmanlıca/Farsça-İngilizce ve tarih terimleri sözlüklerinde farklı anlamları barındırmaktadır. Osmanlı Devleti’nin önemli askerî gruplarından olan levendlerin, belli bir dönemden sonra toplumda olumsuz, uygun olmayan işler de yaptıkları bilinmektedir. Bu çalışmada “levend” kelimesinin anlamlarından hangilerinin şiirlerde kullanıldığı, levendlerle ilgili unsurlar, onlarla ilgili olumsuzluklar ve bu grup etrafında oluşturulan benzetme dünyası seçilen örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Poets of Classical Turkish literature are artists who make use of various meanings of words and create a unique world of metaphors. One of the words they use, “levend” has different meanings in Turkish, Persian, Persian-Turkish, Ottoman/Persian-English dictionaries and dictionaries of historical terms. It is known that levends, one of the important military groups of the Ottoman Empire, were also involved in some socially inappropriate behavior after a certain period. The purpose of this study is to demonstrate the meanings of “levend” as used in poets, elements related to levends, negative aspects of them and the world of metaphors created around this group with selected examples.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :