Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişsel dilbilim, şiirin bilişsel söylemi ve sisler bulvarı’nda bilişsel etkinleştirme

Yazar kurumları :
DLI Foreign Language Center, ABD1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Şiir hem üretim hem de alımlama süreci bakımından insan zihninin estetik ve bilişsel etkinliklerinden biridir. Bilişsel bir etkinlik olarak şiirin anlaşılması, doğal olarak, insanın bilişselliğini ilgilendiren bazı süreçleri de içine almaktadır. Son yıllarda bilim dünyasında meydana gelen gelişmeler, bilişsel bilimler ile insanî bilimlerin buluştuğu yeni bazı çalışma alanları ortaya çıkarmıştır. Bu alanlardan biri olan bilişsel dilbilim, dilin özel kullanım alanlarından biri olan edebî metinlerdeki bilişsel süreçleri inceler. Bilişsel dilbilim alanında son dönemde yapılan araştırmalar, şiir diline ait en yaygın kullanımlardan biri olan metaforun, yalnızca dilsel boyutu olan bir söz sanatı değil, aynı zamanda bilişsel boyutu olan bir süreç olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Attila İlhan’ın Sisler Bulvarı başlıklı şiirindeki bilişsel süreçler, bilişsel dilbilimin yaklaşımlarından hareketle incelenecektir.

Özet İngilizce :

Poetry, with its production and perception, is one of the cognitive activities of human mind. Comprehending poetry as a cognitive activity, naturally, involves some cognitive processes that are related to human cognition. Recent scientific exploration resulted in the emergence of new disciplines in which cognitive and human sciences merge together. Cognitive linguistics, one of the newly emerged disciplines, investigates the cognitive processes in literary texts, an area where language has a specific purpose. Recent cognitive linguistic research shows that metaphor, a very common poetic device, is not only a figure of speech but also a process in which cognitive elements are involved. In this article, I examine Attila İlhan’s well-known poem Sisler Bulvarı from a cognitive-linguistic perspective.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :