Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 77 - 88 2019-06-01
Türkiye'de ve bazı ülkelerde baklagiller üretimindeki işgücü verimliliğinin karşılaştırılması
Ergün ŞİMŞEK
14 261

Öz Buçalışmada amaç 1991-2016 döneminde üretim miktarı yüksek olan beş ülke veTürkiye’de baklagillerde işgücü verimliliğini karşılaştırmalı olarakincelemektir. Bu amaçla, öncelikle ülkelerin baklagiller üretim miktarı ve ekimalanlarındaki yıllık ortalama değişim trendi belirlenmiştir. Trendinbelirlenmesinde 1980-2016 dönemi ele alınmış ve 1980 yılı temel yıl olarakkabul edilmiştir.  Yıllık ortalamadeğişim oranının belirlenmesinde logaritmik regresyon denklemi kullanılmıştır.İşgücü verimliliğinin hesaplanmasında 1991 yılının temel olarak alındığıendeksleme oran analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göreTürkiye’de baklagiller üretim miktarı ve ekim alanlarında 1980’li yılların sonuve 1990’lı yılların başlarında büyük artışlar meydana gelmiştir. Ancak dahasonraki yıllarda üreticilerin baklagiller üretiminden çekildiği ve ekimalanlarının azaldığı görülmüştür. 1991-2016 döneminde kuru fasulyede işgücüverimliliği Türkiye'de 1'den 1.83'e çıkmıştır. Dünya ortalaması da 1.68olmuştur.  Aynı yıllarda Mercimekteişgücü verimliliği Türkiye’de 1’den 0.94’e düşerken dünya ortalaması 2.68’eçıkmıştır. Nohut üretiminde işgücü verimliliği Türkiye’de 1’den 0.88’edüşerken, dünya ortalaması 1.68’e çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye baklagiller yönünden kendi kendine yeterliliğinibüyük ölçüde kaybetmiş ve net ithalatçı ülke konumuna gelmiştir. Bu nedenleTürkiye’deki baklagiller üreticilerinin, üretime yönelmesini sağlayacakpolitikaların uygulamaya konulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Baklagiller, işgücü verimliliği, baklagiller ekim alanı, baklagiller üretim
Akal, Z., 2005. İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi–Çok Yönlü Performans Göstergeleri”, MPM Yayın No:473, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Ergün ŞİMŞEK