Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

‘ayn-ı ekber mehmed efendi’nin manzum şemâ’il-i şerîf tercümesi

Yazar kurumları :
Namık Kemâl Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile 'Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi'nin hayatı ve eserleriyle ilgili bilgileri paylaşmak; manzum Şemâ'il-i Şerîf tercümesini teferruatlı olarak tanıtmak amaçlanmaktadır. Eserin metni henüz ilmî olarak neşredilmiş değildir. Bu makalede eserin mütercimi, muhtevası, üslubu, şekil ve nüsha özellikleri ile teferruatlı olarak tanıtılacaktır.

Özet İngilizce :

Our purpose is to give information about 'Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi and his works and to introduce poetical translation of Şemâ'il-i Şerîf in detail. Text of this book hasn't been published yet. In this article, translator of the book, its content, wording, form and version features will be introduced.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :