Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa ekseninde yabanci korkusu ve islamofobi algisinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
1140
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal dinamizmi sağlayan en temel faktör olan göç olgusunun, göç eden topluluk ve ev sahibi topluluk ilişkilerinin üretilmesi ve yeniden üretilmesi sürecinde önemi büyüktür. Makro ölçekte göçün toplumlararası ilişkileri belirleyici bir konuma sahip olması yanında, göç belli toplum içinde de topluluklar arası ilişkilerin şekillenmesinde ana kaynaktır. Özellikle son dönemde yükselen eğilim olarak farklı kültür ve kimliklerin kendilerini ifade ederek” farklılık içinde birlik” oluşturma idealinin de temelinde göç gerçeği yatmaktadır. Göç gerçeği ve pratiği en başta siyasetin bir malzemesi olarak görülmekte ve ülkelerin göç politikaları da buna göre şekillenmektedir. Avrupa ekseninde göç politikalarının ve göç edenlerin içinde bulundukları sosyal gerçeklik dahilinde yabancı korkusu ve buna bağlı inanç sistemi ile şekillenen İslamofobi kavramları ile karşılaşılmaktadır. Bu kavramların karşılık geldiği durumlar ise özellikle göç alan toplumlarda yaşanmakta ve tüm dünyada tartışılmaktadır. Göç edenlerin tehdit olarak algılanmasının insan hakları ve demokrasi ile bağdaşan bir tarafı olmadığı gibi yükselen bir eğilim olarak idealize edilen çokkültürlü toplum modeli ile de örtüşmediği bilinen bir gerçektir. Avrupa sosyal yapısı içinde göç pratiği ve göçün yönetiminde karşılaşılan bu olumsuz durumların kökeninde sağ partilerin yükselişi de yer almaktadır. Avrupa’da yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin varlığı ile kendini gösteren sosyal problemler, kültürlerarası temelli birlikte yaşama kültürünün oluşturulması sürecini ivedilikle zorunlu kılmaktadır. 

Özet İngilizce :

Undoubtedly, migration is the most basic factor that insures the social dynamism. Therefore, it plays an important role in the process of creating and re-creating of the relations between the immigrant society and the native society. Besides the fact that in macro scale, migration is in a determiner position for intercultural relations, it is also the main source for the shaping of the relations between communities in certain societies. Migration is also the fundamental reason in the association in diversity- multiculturalism- idea that represents the expression of different cultures and identities. Migration is seen as a political issue and country’s migration policies are shaped according to this phenomenon and its practice. The conditions brought about by the concepts of xenophobia and Islamophobia emerging in Europe and the United States of America in the 1970s owing mainly to the prejudices appear as the negative outcomes of migration. These terms have been discussed all over the world. Xenophobia and Islamophobia stand out in the wake of the right movements’ along with conservative parties’ gathering strength and the acts within this context accelerate. In this term, not procuring a hierarchical structure between cultures and obviating xenophobia and Islamophobia will be one of the basic formulas of Europe enabling intercultural communications and interactions. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :