Yıl 2020, Cilt: 49 Sayı : 1 Sayfalar 35 - 41 2020-03-20
DETERMINATION OF THE POPULATION FLUCTUATION OF TOMATO LEAFMINER Tuta absoluta (Meyrick, 1917) IN OPEN FIELD TOMATO PRODUCTION IN BATAKOVASI ÇANAKKALE)
BATAKOVASI (ÇANAKKALE) AÇIK ALAN DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DOMATES GÜVESİ Tuta absoluta (Meyrick, 1917)’NIN POPÜLASYON DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ
Burak POLAT
13 261

The study was conducted with the purpose of determining the population fluctuation of tomato leafminer, Tuta absoluta in Çanakkale Province in 2016-2017. The study was conducted on open field tomato in Batakovası of Central District and Delta pheromone traps were used to determine the fluctuation. Pheromone traps with E3, Z8, Z11-Tetradecatrienil were placed in plots in March, before tomato seedlings were planted, and the phenological development stages of plants were recorded throughout the study. The males of the pest were captured in the traps on 15ᵗʰ of March in 2016 and on 20ᵗʰ of March in 2017. Throughout the study, the number of T. absoluta adults was high through July, August, September and October for 4 months and the pest was present in nature for 9 months. With tomato plant development stages considered, the number of the adults caught in traps was low in seedling and pre-flowering stages, but was determined as higher in harvest season. Because the fields were not plowed after harvest season, there were adults in traps and the pest was present in nature. In open field tomato production, T. absoluta has a total of 6 generations in a year, with 5 generations in tomato production period.
Çalışma, Çanakkale ilinde 2016-2017 yıllarında Domates güvesi, Tuta absoluta’nın popülasyon değişimini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, Merkez ilçe Batakovası’nda bulunan üretici parsellerindeki açık alan domates bitkilerinde yürütülmüş olup, zararlının popülasyon değişiminin belirlenmesi amacıyla delta tipi feromon tuzaklar kullanılmıştır. E3, Z8, Z11-Tetradecatrienil içeren feromon tuzakları domates dikiminden önce Mart ayı başında parsellere asılmış ve domates bitkilerinin fenolojik gelişme dönemleri, çalışma boyunca kayıt edilmiştir. Zararlının erkekleri, ilk defa 2016 yılında 15 Mart tarihinde ve 2017 yılında ise 20 Mart tarihinde tuzaklarda yakalanmıştır. Çalışma boyunca, tuzaklarda yakalanan T. absoluta erginlerinin sayısı, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yaklaşık 4 ay boyunca yüksek seviyelerde bulunmuş ve bu zararlının yaklaşık 9 ay doğada aktif olduğu belirlenmiştir. Domates bitkisinin gelişme dönemlerine göre, fide ve çiçeklenme öncesi tuzaklarda yakalanan ergin sayısı az, meyve ve hasat döneminde ise yüksek olarak saptanmıştır. Hasat bitmesine rağmen tarlaların sürülmemesi sonucu tarlada kalan ürünlerden dolayı hala tuzaklarda erginlerin yakalandığı ve zararlının doğada bulunduğu saptanmıştır. Açık alan domates yetiştiriciliğinde T. absoluta’nın yıl içerisinde domates üretim mevsimi boyunca 5 olmak üzere toplam 6 döl verdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Durmuş, M., Ö. Yetgin, M.A. Majed, K.E. Haji, K. Akçay, 2018. Domates bitkisi, besin içeriği ve sağlık açısından değerlendirmesi. International Journal of Life Sciences and Biotechnology 1(2):59-74.
Birincil Dil tr
Konular Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-9171-1024Yazar: Burak POLAT Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020


Makalenin Yazarları
Burak POLAT