Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu ve rumeli ağızlarının en eski kaynaklarından biri: gramer kitapları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu ve Rumeli ağızları hakkında 19. yüzyıl ortalarında başlayan araştırmalar, bugün üniversitelerin gelişmesine paralel olarak nitelik ve nicelik bakımından hayli mesafe kat etmiş durumdadır. Türk ağız araştırmaları tarihinin ilk yüzyıllık döneminde Anadolu ve Rumeli ağızları ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu bilgilerin çoğunun kaynağı da Türkiye dışındaki bilim adamlarının yaptığı araştırmalardır. Bu kaynakların yanında, bazı gramer kitaplarında da ağızlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bunlar, ağızların yüz yıllık değişim sürecini göstermesi bakımından önemlidir. Bu yazıda, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yazılmış gramer kitaplarındaki Anadolu ve Rumeli ağızları hakkında verilen bilgiler değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

The researches on Anatolian and Rumelian dialects which commenced in mid-19th century, has made a considerable progress both in quality and quantity correspondingly with the development of universities. The information about Anatolian and Rumelian dialects was limited during the first century of Turkish dialect studies. Most of these studies were based on the researches conducted by the foreign scholars. In addition to these foreign originated studies, we can count some grammar books containing information related to dialects. These grammar books are of importance since they indicate the agelong change process of dialects. This paper evaluates the information about Anatolian and Rumelian dialects which are found in the grammar books written before the first quarter of 20th century.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :