Yıl 1972, Cilt: 8 Sayfalar 47 - 54 2013-06-26
a-Amilaz Molekülündeki Bazı Grupların Enzim Aktivitesi Hakkında
Nevzat Öner Ve Nur Ülgür-alçitepe .
7 261

Öz B. subtüis a-amilaz çözeltisinin glukozlu ortamda TJV (279 mu.) absorpsyonu ve Folin-fenol ve Diazo reaktifleri ile verdiği renk re­aksiyonlarının şiddetleri glukoz ihtiva etmeyen enzim çözeltisine kı­yasla daha düşük bulundu. Bu durum glukoz molekülü ile enzimde­ki ürozil bakiyeleri arasında karşılıklı bir etkinin bulunması ile izah edilebilir. Bu karşılıklı etki tirozil bakiyelerinin karakteristik reaksi­yonlarını vermesine engel olduğu halde glukozlu ortamda aktivitenin aynen devam etmesi, enzimin tirozil bakiyelerindeki ■—OH grupları­nın aktivitede rolü olmadığı kanısını uyandırmaktadır. Bundan baş­ka, glukozsuz ortama —SH gruplarının aktivatörü olan, sistein ila­vesiyle enzim aktivitesinde bir artma müşahede edilmesi enzimin sis-teinil bakiyelerindeki —SH gruplannm aktivitede rol oynadığını gös­termektedir. B.s. cc-amilazmdaki tirozil ve sisteinil bakiyelerinin en­zim aktivitesindeki rolü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Nevzat Öner Ve Nur Ülgür-alçitepe .