Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aķmolla muhamediyarulı (hayatı ve eserleri)

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Halk Bilimi Bilim Dalı 1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Zaman zaman, bazı toplumlar, değişik nedenlere bağlı olarak değişim ve gelişime ayak uyduramamışlar, geri kalmışlar; bunun sonucu olarak da daha gelişmiş toplumlar tarafından yönetilmişlerdir. Bu gibi durumlarda, toplumdan çıkan bazı aydınlar kötü durumu görüp halkı uyandırmaya çalışmışlardır. Bu aydınlardan birisi de Akmolla Muhamediyarulı'dır. Eğitim gördüğü Troisk Tatar medresesinde Şehabettin Mercani'nin fikirleriyle tanışan akın, eserleri vasıtasıyla onu ve ceditçi fikirleri Kazak aydınlarına tanıtanlardan biri olmuştur.

Özet İngilizce :

Some societies, sometimes, have not been able to keep up with the changing world and remained underdeveloped and been directed by the stronger ones. In such cases, some intellectuals from that society became aware of that bad situation and tried to illuminate their own society. One of them is Akmolla Muhamediyarulı. At the high school of Troisk Tatar, where he was educated, appeared a movement, which met with thoughts of Şehabettin Mercani and which introduced through his works thoughts of Jadidism to Kazakh intellectuals.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :