Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alıntı kelimelerde son türeme

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Bir kelimede aslında bulunmayan bir sesin sonradan ortaya çıkmasına ses türemesi denir. Ses türemesinin üç çeşidi vardır: ön türeme, iç türeme, son türeme. Son türeme, kelimenin aslında bulunmayan bir ünlü veya ünsüzün kelime sonunda belirmesidir. Örneği fazla olmamakla birlikte son seste de hem ünlü hem de ünsüz türemesi görülür. Ancak türeyen sesler standart olarak bütün lehçe ve ağızlarda ortak değildir. Türeyen bazı sesler belli bir bölge içerisinde yoğunlaşırken, bazı bölgelerde görülmemekte veya sadece birkaç, hatta bir örnekle sınırlı kalabilmektedir. Bu çalışmada Türkçede alıntı kelimelerdeki son türeme örnekleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anaptyxis is a sound appearing that is not found in the original structure of the word. There are three types of anaptyxis: prothesis, epenthesis and epithesis. Epithesis is a vowel or consonant appearing at the end of a word which is not found in the original structure of it. Although, there isn't not so much example, both vowel and consonant reproduction is seen even in the last sound of the word; but the derivative sound isn't the same, standard in the whole dialects and accents. Nevertheless some derivative sounds have an intense in a specific region, they aren't seen in the other areas or has rare example. In this study, the epithesis in the loan words in Turkish will be emphasized.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :