Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alıntı kelimelerde son ses düşmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Bir kelimedeki seslerden birinin, çeşitli nedenlerle düşmesine ses düşmesi denir. Ses düşmesi üç çeşittir: ön ses düşmesi, iç ses düşmesi ve son ses düşmesi. Son ses düşmesi, kelimede son ses durumunda olan ünlü veya ünsüzün düşmesidir. Bu durum, bütün lehçelerde ve ağızlarda standart değildir. Düşen bazı sesler, belli bir bölge içinde yoğunlaşırken, bazı bölgelerde görülmemekte ve hatta birkaç ya da bir örnekle sınırlı kalabilmektedir. Bu daha çok ağızlarda görülür. Çalışmada, Türkiye Türkçesinde ve Çağdaş Türk Lehçelerinde alıntı kelimelerde son ses düşmesi bahsi örnekleriyle ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

Disappearance is the loss of a sound in structure of the word with some reasons. There are three types of disappearance: apheresis, syncope and apocope. The apocope is disappearance of a vowel or consonant at the end of a word. This situation isn’t standard in whole dialects and accents. Some dropping sounds, have an intense in a spesific region, they aren’t seen in the other areas or have rare examples. This is rather common in the dialects. In this study will be handled the apocope in the loan words with the examples in Turkey Turkish and contemporary Turkish dialects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :