Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“akınlık” ve “âşıklık” geleneği arasındaki bazı ortaklıklar (togolok moldo örneği)

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Türk âşıkların bazı şiirleri ile ünlü Kırgız akını Togolok Moldo'nun bazı şiirleri mukayese edilmiştir. Mukayese neticesinde şiirlerin tür, konu, üslup vb. açılardan örtüştüğü ve doğaçlamanın bir türü olan atışmanın iki taraf için de önemli bir koşul sayıldığı ancak akın/âşıkların doğaçlama kavramına bakışının zamanla değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca âşıklarla akınlar mahlas kullanma geleneğini devam ettirmektedirler. Bunun yanında meslekî eğitimlerinde de benzerlikler göstermektedirler.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, certain âşıks' poems have been compared with the famous Kyrgyz akın Togolok Moldo's poems. As a result of this comparison, genre, subject, style and others angles in poems are overlapped. The atışma, a type of improvisation is an important prerequisite for both groups. But the akın/âşıks' look at the concept of improvisation has changed in course of time. In addition, both the âşıks and akıns have been continuing the tradition of mahlas. They are also look alike in vocational training.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :