Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahi teşkilatında yönetim fonksiyonlarıyla ilgili uygulamalar

Yazar kurumları :
Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim, literatürde kabul görmüş beş yönetim fonksiyonudur. Henry Fayol tarafından 1925'te önerilen bu beş fonksiyon, hâlâ yönetimle ilgili çalışmalarda referans olarak kabul edilmektedir ve konuyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ancak 13. yüzyılda ortaya çıkan Ahilik felsefesinin yönetim anlayışını, yönetim fonksiyonları açısından bütünüyle irdeleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmadaki amaç, beş yönetim fonksiyonunun Ahi teşkilatındaki uygulama örneklerini incelemektir. Araştırmanın sonucunda beş yönetim fonksiyonunun her birinin Ahi teşkilatlanmasında kullanıldığı görülmüştür. Ahilikteki yönetim fonksiyonlarına ilişkin uygulama örneklerinin işletmecilik bakış açısıyla sorgulanması, yönetim literatürüne anlamlı katkılar sağlamaktadır.

Özet İngilizce :

Planning, organizing, leading, coordination and control are the five management functions recognized in the literature. These five functions that are proposed by Henry Fayol in 1925 are still considered as a reference at the administrative work and many studies have been produced related this subject. But it haven't found a study that examining entirely for management functions Akhism philosophy's management approach emerged in 13rd century. The purpose of this research is to examine the five management functions's example of application in Akhi organization. As a result of the research it has identified that each of the five management functions were used in Akhi organization. Questioning to example of application related management functions in Akhism with a view to business administration provides a significant contribution to management literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :