Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ağız çalışmalarında bilimsel niteliğin korunması üzerine birkaç not

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda ağız araştırmaları alanında pek çok çalışma yayımlandı. Ağız araştırmalarındaki artışın ve bu artışın doğurabileceği denetimsizliğin kaliteyi olumsuz etkilememesi için birtakım önlemler alınması gerekmektedir. Bu yazıda, veri toplama, yazıya aktarma, inceleme yapma, sözlük hazırlama gibi aşamalarda dikkat edilecek hususlara işaret edilmiştir. Ağız araştırmaları alanının sorunları birçok toplantıda tartışıldı; konuyla ilgili çeşitli yayınlar yapıldı. Zeynep Korkmaz’ın Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar (1976), Tuncer Gülensoy’un Ağız Araştırmalarının Bugünkü Durumu (1997), Leylâ Karahan’ın Ağız Araştırmalarında Sorunlar (1998), Nurettin Demir’in Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunu (2006), Ali Akar’ın Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları (2006), Muharrem Öçalan’ın Ağız Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması ve Ağız Tezleri için Yenilik Önerileri (2006) bunlardan bazıları… Çözülemeyen sorunları tekrar tekrar gündeme getirmenin, yeni sorunlara çözüm aramanın, ağız araştırmalarının daha nitelikli olması yolunda alan uzmanlarına düşen önemli bir sorumluluk olduğu görüşündeyim. Türkiye’de1980’li yıllardan itibaren üniversite sayısının artması ile bölge, il, ilçe ve hatta köylerle sınırlı pek çok ağız çalışması yapıldı. Ağız araştırmalarındaki artışın ve bunun doğurabileceği denetimsizliğin kaliteyi olumsuz etkileyebileceği endişesini taşımamak mümkün değil. Son zamanlarda hazırlamakta olduğum bir gramere malzeme bulmak üzere çok sayıda ağız çalışması inceledim ve bazılarında bu endişemi haklı kılacak izler buldum. Bu durum, beni “Daha nitelikli çalışmalar nasıl yapılabilir?” sorusu üzerinde düşünmeye sevk etti. Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Özet İngilizce :

A great number of studies on the dialect researches have recently been published. It is necessary to take some precautions to prevent some negative effects which are resulted from the increase in the dialect studies and therefore the unrestraints. This paper aims at pointing out the stages to be considered in terms of data collection, transferring onto paper, conducting investigations, and glossary preparation. In a lot of meeting the problems of dialect research were discussed, and various publications have made. For example some of them : Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar from Zeynep Korkmaz (1976), Ağız Araştırmalarının Bugünkü Durumu from Tuncer Gülensoy (1997), Ağız

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :