Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zihin engelliler öğretmenliği öğretim uygulaması dersinde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen adayları açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1, Necmettin Erbakan Üniversitesi2
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, zihin engelliler bölümü öğrencilerinin, öğretim uygulaması dersinde karşılaştıkları güçlükleri öğretmen adayları açısından değerlendirmektir. Bu amaçla 2009–2010 öğretim yılında Konya ili merkezinde bulunan yedi resmi ilköğretim ve bir eğitim uygulama okulunda öğretmenlik uygulamasına devam eden 38 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmada veriler, "Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu" oluşturularak elde edilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve verilerin dökümleri "Betimsel Analiz" yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre uygulama öğretmenlerinin, öğretmen adaylarına kendilerine yeterince rehberlik etmedikleri; aday öğretmenlere okul ve sınıf yönetimi ve kuralların açıklanıp bilgilendirilmelerinde, öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ve bilgi paylaşımında aksaklıklar yaşandığı belirlenmiştir. Ayrıca, uygulama öğretmeni ile iletişim sürecinde, aday öğretmenlerin yarıya yakın kısmı problemler yaşadıklarını, okul ve sınıflarda büyük oranda eğitim etkinlikleri için gerekli olan materyal eksiklikleri bulunduğunu belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to evaluate the difficulties in the sense of teacher candidates that are experienced by students, who are enrolled in the Mentally Retarded Teacher Training Department, in teaching application courses. For this purpose, in the academic year 2009-2010, thirty eight (38) last year students, training in seven primary schools and in the educational practice school situated in the centre of Konya province were interviewed. In the survey, data were obtained with the semi structured interviews. The interviews were recorded with the tape recorder and the data transcripts were analyzed with the help of content analysis method. According to the research findings, the interviewed teachers stated that their supervisor teachers did not guide them sufficiently, and they experienced defects in explaining and instructing school and classroom rules, and in practice of training activities and sharing information with others are determined. Additionally, nearly half of the student teachers had problems in interacting with supervisor teachers, and the student teachers stated that there were a large amount of material deficiencies in schools and classrooms.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :