Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinde okul tükenmişliğinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada orta öğretim öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, lise türü, akademik başarı, akademik alan ve dershaneye gitme durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde ki ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan 282'si kız 221'i erkek toplam 503 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Aypay (2011) okul tükenmişlik ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre ortaöğretim öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeyleri cinsiyete, lise türüne, akademik alan ve akademik başarıya ve dershaneye gidip gitmeme durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Özet İngilizce :

In this research, the burnout levels of the secondary education students was analyzed if the burnout levels differentiate according to sex, high school type, academic success, academic department and taking private teaching institutions' classes or not. The study group of this study that is aimed to analyze school burnout in secondary education students is formed of 282 females and 221 males, in total 503 students who get educated in secondary schools in Erzurum Yakutiye and Palandöken counties. School burnout inventory developed by Aypay (2011) and personal data form were used to collect data. t test and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used in the analysis of the data.According to the evidence obtained from the study, the burnout levels of secondary education students differentiate in a meaningful level according to sex, school type, academic success, academic department and taking private teaching institutions' classes or not.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :