Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerin örgütsel problemlere karşı bilimsel problem çözme süreç ve tekniklerini uygulama düzeyleri

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi1, Düzce Üniversitesi2
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel problem durumlarında bilimsel problem çözme süreç ve tekniklerini ne derece uyguladıklarını il eğitim denetmenleri görüşleri doğrultusunda tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evreni, 2010–2011 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul'da görevli 310 il eğitim denetmeni, örneklemini ise "Basit Tesadüfî Örnekleme" yöntemi ile belirlenen 165 il eğitim denetmeni oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ilköğretim okulu yöneticilerinin bilimsel problem çözme sürecinin aşamalarının uygulanmasında yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ilköğretim okulu yöneticilerinin bilimsel problem çözme tekniklerinin örgütsel problemlere uygulanması hakkında gerekli yeterliliğe sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate the extent of use of scientific problem solving processes and techniques by primary school administrators in organizational cases with the help of provincial educational inspectors' views. The universe of the study is composed of 310 provincial educational inspectors in the city of Istanbul and the sample of the study consists of 165 provincial educational inspectors selected through "random sampling" in 2010-2011 educational year. According to the findings of the study it was found that the primary school administrators did not have sufficient knowledge related to the contribution of the implementation of the phases of the problem solving process to the solution of the problem. According to the findings of the study, it was seen that primary school administrators did not have adequate competence levels related to the implementation of scientific problem solving techniques to organizational problems.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :