Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin örgütlenmeye aktif katılımının engelleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinin arttığı ve çeşitlendiği bu çağda sivil örgütler, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışırken mesleki eğitimlerine ve psikolojik gereksinimlerine de hizmetler üretebilmektedir. Örgütlenme, birey için olduğu kadar yönetimi elinde bulunduranlar açısından da bir gerekliliktir. Öğretmenlerin Örgütlenmeye Aktif Katımının Engellerini araştırmak amacıyla yapılan bu araştırmada tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmış Kayseri ilinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışan öğretmen ve yöneticiler, mesleksel ve sivil örgütsel etkinliklere aktif olarak katılamamaktadırlar. Yöneticilerde ve öğretmenlerde mesleksel ve sivil örgütlenme bilincinin yetersizliği, sendikalara üyeliğin siyasi partilere-düşüncelere yakınlık olarak algılamaları engelleri yüksek düzeyde paylaşılmıştır. Mesleksel sorunların sendikalar aracılığıyla çözülebileceğine inanmama, sendikal düşünce ve eylemleri gerçekleştirebilecek güven ortamının olmaması engelleri de paylaşılmıştır. Her türlü yönetsel ve mesleksel etkinlikte olduğu gibi, sendikal etkinliklerde de güven ortamının önemli olduğu değerlendirilmiştir. Grev ve toplu sözleşme haklarının verildiği çağdaş bir sendikacılığın olmaması ve sendikal eylemlerde önceki yıllarda yaşanan olumsuz deneyimler paylaşılan engeller olarak ortaya çıkmıştır. Yetkililerin örgütlenmenin anlam ve önemini kavramaları, özellikle çağdaş örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmaya çalışarak, yasal sivil girişimleri ve sendikal etkinlikleri desteklemeleri gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Civil organizations, while trying to save and develop their member's social and economic rights they also produce service about their occupational education and psychological needs. To be organized, is a necessity not only person but also people who hold administration. In this research, which is aimed to search obstacles for teachers to participate in organizations effectively, survey method was used and the thoughts of teachers and managers in Kayseri were asked. According to the results, teachers and managers who are working cannot participate occasional and civilian organizations effectively. Generally, teachers and managers hasn't got enough conscious of occasional and civilian organizations and also they think that being a member of an organization can be seen as being close to a political movement. Also, they share the idea that supports organizations cannot solve occasional problems and there isn't enough safety atmosphere to have organizational thoughts and movements. It is seen that just like all the other administrative and occasional movements, organizational movements also need safety atmosphere. They share the doubt that in the previous years there was lots of negative experiences for the organizational movements and also not having modern organizations which give the right of strike and collective agreement is a problem for them. It is necessary for the government to understand the meaning and importance of organizations and try to solve the problems of especially modern organizations, to support legal civilian attacks and organizational movements.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :