Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen denetiminde çoklu zeka kuramı

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ders teftişinde il eğitim denetmenlerinin öğretmen değerlendirmesinde dikkate aldıkları öğrenci öğrenmelerinin çoklu zeka kuramı yaklaşımına göre yapılmasına ilişkin il eğitim denetmeni ve öğretmen görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 5 il eğitim denetmeni ve Kahramanmaraş Merkez İlçedeki İlköğretim Okullarında çalışan 10 öğretmenle görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri açık uçlu beş sorudan oluşan görüşme formuyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda il eğitim denetmenlerinin ders denetiminde öğrenci değerlendirmesinde çoklu zeka kuramını kullanmalarının öğrencilerin öğrenmelerini daha ayrıntılı bir biçimde değerlendirmelerine olanak sağladığı, öğretmenlerin teftiş değerlendirmelerini değişik boyutlarda inceleme imkanı sağladığı, çoklu zeka kuramına göre yapılacak denetimlerin bazı sınırlılıkların olduğu ifade edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine views of teachers and supervisors related to the multiple intelligences in students' learning that they took into consideration in the evaluation of teachers during lesson supervision. The study was conducted with 5 supervisors who work at Kahramanmaraş provincial directorate of national education and 10 teachers who work at primary schools in the centre of Kahramanmaraş in 2011-2012 year. Data was gathered with the help of interview form consisting of five open-ended questions. In the analysis of the data content analysis which is one of the qualitative research methods. According to the results of the analysis, it has been found that usage of multiple intelligences theory in the evaluation students' learning during supervision enabled them to evaluate students' learning in a more detailed way. It also made it possible for the supervisors to examine supervision evaluations at different levels. It was also mentioned that supervisions made according to multiple intelligence theory has some limitations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :