Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizce dersinde tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Niğde ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, bu okulun iki sınıfından toplam 60 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Yapılan çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerinde olumlu gelişmeler sağladığı kaydedilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study was to examine the effects of thematic-based instruction on elementary students' academic achievement and attitudes towards English course. The research was carried out in 2011–2012 education-instruction year in an elementary school in Niğde province. Totally 60 students in two different classes in the 6th grade of this school participated in the study. The pre/post-test control group quasi-experimental research model was used in this study. In order to test the significance between the groups, the independent samples t test was adopted in the study. The results of the research showed a significant difference amongst academic achievement and attitudes towards course in favor of the experimental group.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :