Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı1, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi2, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi3
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

2007 yılında fizik dersi öğretim programında yapılan değişiklikle beraber fizik ders kitapları da yenilenmiştir. Ders kitapları öğretmenler tarafından derslerde kullanılan en önemli kaynaktır. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin fizik dersi 9. sınıf ders kitaplarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Ön uygulamalar yapıldıktan sonra ölçek, MEB tarafından düzenlenen 283 numaralı fizik dersi öğretim programları kursuna Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 104 fizik öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik analizi için Lawshe tekniğinden yararlanılmış ve Cronbach's alfa güvenirlik katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerine ilişkin öğretmen görüşleri sıklık ve yüzde olarak verilmiş, ayrıca cinsiyet, okul türü, unvan ve mesleki kıdem değişkenlerine göre öğretmenlerin görüşleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin ders kitaplarına ilişkin düşüncelerinin cinsiyet, görev yaptıkları okul türü, unvan ve mesleki kıdemlerine göre değişmediği ortaya konulmuş; ayrıca ölçek boyutlarına ilişkin görüşlerinin katılıyorum ve katılmıyorum düzeyinde değiştiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Textbooks are the most important resources used by teachers in classes. Physics textbooks were renewed in line with the modifications in physics teaching program in 2007. The study aimed to identify teacher views on 9th grade physics textbooks and a scale was developed for that purpose. After piloting, the scale was implemented to 104 physics teachers from various provinces in Turkey who participated in Physics Teaching Programs Course #283 organized by the Ministry of National Education (MoNE). Lawshe technique was utilized for validity analysis for the scale and Cronbach alpha reliability coefficient was found to be 0,90. Teacher views for scale items were provided as frequencies and percentages and statistical analyses for teacher views were provided for gender, type of school, title and seniority variables. Research results show that teacher views on textbooks do not change according to gender, type of school that the teachers work in, title or seniority however teacher views on scale dimensions change in levels "I agree" or "I disagree".

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :