Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze türkiye’de uygulanmış olan ortaöğretim programlarında ölçme ve değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ortaöğretim okullarında uygulanan öğretim programlarında ölçme ve değerlendirmeye nasıl yer verildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma doküman incelemesi yaklaşımı ile yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; 1924 yılından 1980'li yıllara kadar yapılan öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme yaklaşımından söz edilmemiş olup, bazı programlarda yazılı yoklamalar hakkında sınırlı bilgi verilmiştir. Aynı yıllar arasında ölçme ve değerlendirme araçları olarak yazılı ve sözlü sınavlardan söz edilmiş fakat örnek sorulara yer verilmemiştir. 1991 yılından sonra yapılan programlarda yazılı soruları dışında çoktan seçmeli, doğru/yanlış vb. ölçme araçlarından örnekler verilmiş ancak bunlar da sistematik olarak tüm programlarda yer almamıştır. Öğretim programlarında verilen örnek sorular da genelde bilgi ve kavrama basamağında sorulardan oluşmaktadır. 2005 yılından sonra yapılan programlarda ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, çeşitli ölçme araç ve yöntemlerinden farklı düzeylerde örneklere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study was to determine how measurement and evaluation placed in the high school curriculum that were designed from the time when the republic was established onwards in Turkey. In this study was conducted with document analysis approach. According to the findings of the study, from 1924 to 1980s, there has not been the approach to the measurement and evaluation of the curriculums. In some of the curriculums have been given limited information about written exams. In the same years as the measurement and assessment tools have been written and oral exams, but there are not sample. After 1991, curriculums have different type questions such as multiple-choice, true / false, essay and so on. But they are not included systematically. Since 2005 curriculums have a measurement and evaluation approach, various measurement tools and examples of questions at different levels.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :