Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlikleri

Yazar kurumları :
KSU BÖTE Bölümü Kahramanmaraş Türkiye & KT Manas University CE Department1, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi2
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Fatih Projesi kapsamında Bilişim Teknolojilerinin, öğrenme ortamlarında daha etkin kullanımı amaçlanmaktadır. Ayrıca tüm okullarda teknolojik altyapı iyileştirmelerinin yapılması hedeflenmektedir. Söz konusu sürecin işletilebilmesi için Bilişim teknolojileri öğretmenleri kilit rol oynayacaktır. Bu nedenle, araştırmada Fatih projesini sürdürecek olan Bilişim teknolojileri öğretmenliği adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları tarama modeli kullanılarak incelenmiştir. Çalışma grubunu iki farklı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde (BÖTE) öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Akkoyunlu ve Orhan (2003) tarafından geliştirilen "Bilgisayar öz yeterlik ölçeği" kullanılarak, öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algıları ile cinsiyet, mezun olunan ortaöğretim türü, bölüm tercih sırası, devam edilen sınıf ve okuduğu üniversite değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre, meslek lisesi mezunu öğrencilerin, genel lise mezunu öğrencilere göre, 3 ve 4. sınıfa devam eden öğrencilerin 1. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek bilgisayar öz yeterlik algısına sahip olduğu görülmüştür. Bölüm tercih sırasının bilgisayar öz yeterlik algısını etkilemediği bulgularına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Within FATİH Project, it's aimed to use information technology more effectively in learning environments and targeted to make technological infrastructure improvements in schools. For this process information technology teachers play a key role. Thus, Information Technologies (IT) pre-service teachers' computer self-efficiency perceptions were examined. In the study, a survey model was used and the sample included 200 Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) students in two different universities. Relationships between the perceptions of computer self-efficacy of CEIT students and variables such as gender, graduated high school type, place of department preference, grade level and university type were examined by using computer self-efficacy scale that was developed by Orhan ve Akkoyunlu (2003). As a result, it's indicated that; Male pre-service teachers have higher computer self-efficacy perceptions than female pre-service teachers, Pre-service teachers that were graduated from vocational high school have higher computer self-efficacy perceptions than pre-service teachers that were graduated from general high school, Junior and senior pre-service teachers have higher computer self-efficacy than freshmen. Finally, the research indicated that place of department preference have no effect on the computer self-efficacy perceptions, also there isn't a significant difference in computer self-efficacy perceptions among pre-service teachers from different universities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :