Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish History Education Journal

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih öğretmeni eğitiminde eylem araştırması yaklaşımının kullanılması: bir model önerisi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, eylem araştırması yaklaşımının tarih öğretmeni eğitimi alanında kullanımı incelenmektedir. Eylem araştırması, Türkiye'de eğitim araştırmaları alanında son yıllarda oldukça yaygın hale gelse de, bu konudaki metodolojik yaklaşımlar ve sorunlar pek tartışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi tarih öğretmeni eğitiminde eylem araştırmasının sunduğu eğitimsel ve metodolojik perspektifleri incelemektir. Makalede, yazarın kendi araştırmalarında kullandığı metodolojik yaklaşım, ilgili bilimsel literatür ışığında değerlendirilmekte ve bir model önerisi sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

This paper analyzes the use of action research design in history teacher education. Although action research is quite common in the field of educational researches in Turkey, the methodological approaches and problems have not been discussed much. The aim of this study is to analyze educational and methodological perspectives provided by the action research in pre-service history teacher education. The methodological approach, used by the author in his research practices, is evaluated in the light of the relevant scientific literature and a proposal of a model is presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :