Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilim insanlarına yönelik algıları

Yazar kurumları :
Istanbul University, HAY Faculty of Education1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilim insanına ilişkin algısal imajları incelenmiştir. Araştırmaya 7. ve 8. sınıftan 25 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci katılmıştır. Araştırmada Chambers'ın (1983) Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (DAST) kullanılmış ve öğrenci çizimleri bilim insanının dış görünüş özellikle-ri; kullandığı araştırma, bilgi ve teknoloji sem-bolleri; cinsiyeti; yalnız ya da grupla çalışması; çalışma mekânı; yüz ifadeleri; kullandığı başlık-altyazı-simge; alternatif imajlar ve yaş gibi farklı kriterlere göre değerlendirilmiştir. Ça-lışmanın sonuçlarına göre üstün zekâlı ve ye-tenekli öğrencilerin bilim insanı imajlarının standart ve daha çok gözlük takan, laboratuvar önlüğü giyen; laboratuvarda deney tüpleri ve beherlerle çalışan; kitapları ve teknolojik araç gereçleri kullanan; özellikle yalnız çalışan erkek bilim insanları oldukları bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate gifted students' images of scientists. The study involved 25 students in grades 7 and 8. The Draw-a-Scientist Test (DAST) (Chamber, 183) was used to collect data. Drawings were evaluated using certain criterion such as a scien-tist's appearance and investigation, knowledge and technology symbols and gender and working style, place work, expressions, titles-captions-symbols and alternative images and age. The results showed that gifted students' perceptions about scientists were stereotypical, generally with glasses and laboratory coats and working with experiment tubes, beakers indoors and using books, technological tools and dominantly lonely males. Most gifted students drew male scientists. Although females drew male scientists, none of the boys drew female scientist.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :