Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün yetenekli öğrencilerin görsel anlatımlarında geleceğin dünyasına ve teknolojisine ilişkin algıları

Yazar kurumları :
Anadolu University, Faculty of Education1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin 'geleceğin dünyası/teknolojisi' temasına ilişkin algılarını bilgisayar destekli tasarım eğitimi bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma katılımcılarını Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programlar (ÜYEP)'nda öğrenim görmekte olan 6.,7. ve 8. sınıf 35 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar (1) tasarım eğitimi süreci (2) uygulama süreci ve (3) değerlendirme sürecidir. Araştırma verileri öğrencilerin tasarım sürecinde ortaya koydukları ürünlerin uzman görüşlerine dayalı olarak yorumlanmasına dayalı metaforlar, sürece ilişkin öğrencilerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın tasarım süreci sonucunda ortaya koydukları görsel verileri sanat temelli araştırma desenine dayalı olarak çözümlenmiştir.

Özet İngilizce :

In the present study, talented students' perceptions about 'future world and technology' were investigated in a computeraided design education program. Participants of the study included a total of 35 elementary school 6th, 7th and 8th grade talented students who were attending the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University. The study was conducted in three phases: (1) design education process, (2) application process, and (3) evaluation process. Data was collected through interpretations of students' products in the design process as metaphors based on expert views and semistructured interviews held with students regarding the process, and through observations. The visual data obtained at the end of the design process in the study were analyzed according to the artbased research design.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :