Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün yetenekli öğrencilerin fen ve teknolojiye yönelik tutumları, öğrenme ve motivasyon stilleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Siirt University Faculty of Education1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stilleri ve fen öğrenmeye yönelik moti-vasyon stilleri ile fen ve teknoloji dersine yö-nelik tutumları arasındaki ilişkini incelenmiştir. Araştırma, Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) öğrenim gören 30 üstün yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğrenme Stilleri Ölçeği, Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tu-tum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile öğrenme stilleri ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonları arasında orta seviyede pozitif yönde an-lamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine the relationship between gifted students' learning and motivation styles towards science learning and their attitudes towards science and technology courses. Participants included 30 gifted students who were identified by a special exam and were accepted to the Science and Art Centers for special education. In the research, Learning Style Scales, Motivation toward Science Learning Questionnaire and Attitude towards Science Courses Scales were used to collect data. The results showed that there was a significant relationship between gifted students' attitude towards science and technology courses and their learning and motivation styles towards science learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :