Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Revalidating the arabic scale for teachers' ratings of basic education gifted students' characteristics using rasch modeling

Yazar kurumları :
King Saud University1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

The Arabic scale for teachers' ratings of basic education gifted students' characteristics is one of the most common Arabic measures used for initial identification of gifted students in some Arabic countries. One of the shortcomings of this scale is that it is based on the classical theory of measurement. This study sought to revalidate the scale in the light of Rasch modeling which rests upon the modern theory of measurement and to develop different criteria for interpreting the levels of individuals' traits. The scale was administered to 830 of Basic Education students in Khartoum (ages ranged from 7 to 12 years). Two groups of students participated in the study: a calibration sample (N = 250) and a standardization sample (N = 580). The statistical treatments were performed using the PSAW 18 and RUMM 2020 programs according to Rasch's unidimentional model. Six of the scale's items were deleted for not conforming to Rasch Modeling. This left the scale with 31 items. Besides, new criteria for the scale were developed by obtaining the tscores and special education scores that match the various ratings of the individuals' ability.

Özet İngilizce :

Arapça Temel Eğitimde Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Dereceleme Ölçeği, bazı Arap ülkelerinde üstün zekalı öğrencilerin tanılanmasında en sık kullanılan Arapça ölçeklerden biridir. Bu ölçeğin eksikliklerinden biri klasik ölçme kuramına dayanmasıdır. Bu araştırmanın amacı modern ölçme kuramına dayanan Rasch Modeli ile ölçeğin geçerliğini yeniden incelenmek ve bireysel özelliklerin düzeylerini yorumlamada yeni kriterler geliş-tirmektir. Ölçek Kartum’da 830 temel eğitim öğrencisine (7-12 yaş aralığı) uygulanmıştır. Katılımcılar ayarlama (kalibrasyon) örneklemi (N=250) ve standardizasyon örneklemi (N= 580) olmak üzere iki guruba ayrılmıştır. İstatistiksel uygulamalar tek boyutlu Rasch modeline göre PSAW 18 ve RUMM 2020 programları kullanılarak yapılmıştır. Rasch modeline uymadığı için ölçekteki altı madde çıkartılmış ve geriye 31 madde kalmıştır. Bunula birlikte çeşitli bireysel yeteneklerin derecelemelerine uyan özel eğitim ve t-puanları elde edilerek ölçek için yeni kriterler geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :