Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Discover problem matrisinin revize edilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Istanbul University, Faculty of Education1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

DISCOVER Problem Matrisi (DPM) farklı türlerde problem geliştirmeye yarayan bir problem geliştirme modelidir. Matris iyi yapılandırılmış problemlerden iyi yapılandırılmamış problemler aralığında yer alan 6 problem türü içermektedir. Matris hem eğitim etkinliklerinin hem de üstün yeteneği tanılama ve değerlendirme araçlarının tasar-lanmasında kullanılmaktadır. Bu araştırmada DPM, revize edilerek bir problem türü daha eklenmiş ve yeni matrisin psikometrik özel-likleri incelenmiştir. Revize edilen matrisin yapısına uygun olarak hazırlanan ölçme aracı 519 ilköğretim öğrencisine uygulanmıştır. Ölçme aracının güvenirliği .75 olarak saptanmıştır. Matristeki problem türleri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Matris üzerindeki sıralamaya göre birbirine yakın problem türleri arasındaki ilişkilerin daha yüksek olduğu bunun yanında sıralamaya göre problem türleri arasındaki uzaklık art-tıkça ilişkilerin genelde azaldığı görülmüştür. Bu araştırma kapsamında revize edilen matrise eklenen problem türünün diğer problem türlerine uyum sağladığı da elde edilen bulgular arasındadır.

Özet İngilizce :

DISCOVER Problem Matrix (DPM: Discover-ing Intellectual Strengths and Capabilities through Observation while for allowing Var-ied Ethnic Responses) is a problem continu-um model that can be used for developing and assessing problem solving skills in do-mains of ability and knowledge. The DMP includes six problem types from well-structured to ill-structured types. Because it is a problem continuum, more types can be added to the Model. A measurement in-strument was developed based on the re-vised Matrix and administered to 519 sev-enth and sixth grade students. The instru-ment was found to have a reliability coeffi-cient of .75. Statistically significant correla-tions were found between the problem types. The more distant two problem types are from each other, the lower the correlation between them, and the closer the problem types are to each other, the larger the correlations be-tween them, which is a fact that provides evidence for the validity of the Matrix. Fur-thermore, the new problem type added to the Matrix was found to have a good fit with the structure of the Matrix.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :