Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile bireyleri arasında cinsiyete dayalı zekâ düzeyi algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Idil National Education Directorate1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin temel amacı, cinsiyet faktörünün aile bireylerinin eş cinslerinin ve karşıt cinslerinin zekâ düzeyleri konusundaki algıları üze-rindeki olası etkilerini araştırmaktır. Araştırmaya 172 bayan ve 136 erkek olmak üzere toplam 308 kişi katılmıştır. Katılımcıların 172'si kadın ve 136'sı erkektir. Katılımcılardan 76'sı anne, 78'i baba; 121'i erkek çocuk 156'sı kız çocuk; 60'ı hem anne hem kız çocuk, 63'ü hem baba hem erkek çocuk olarak anketi doldur-muşlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların zekâ düzeyi tahminlerini öğrenmeye yönelik anket kullanılmıştır. Araş-tırmada; bireylerin kendilerinin, eşlerinin, ebeveynlerinin ve kardeşlerinin zekâ düzeyle-rini tahminlerinde cinsiyete göre bir farklılık gözlenmezken, ebeveynlerin çocuklarının zekâ düzeyleri hakkındaki tahminleri karşılaştırıldığında babaların erkek çocuklarını kız çocuklarından daha zeki gördükleri saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate family members' perceptions of each other's intelligence level. The participants of the study included 172 women and 136 men. Of the participants 76 were mother, 78 were fa-ther, 121 were son, 156 were daughter, 60 were both mother and daughter, and 63 were both father and son. A survey questionnaire was used to collect data about the participants' perceptions. Data analysis showed no differ-ence between mothers' and fathers' intelli-gence levels as rated by their children as well as by themselves. The only difference was found between intelligence level of sons and that of daughters as rated by fathers favoring sons. That is, fathers rated their sons more intelligent than their daughters. Findings of this study partly contradict other studies car-ried out in other countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :