Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A componential analysis of gender differences in scientific creativity

Yazar kurumları :
Anadolu University1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, an investigation was carried out to explore if there were any gender differences in scientific creativity and its components. Participants included 704 sixth grade students who applied to the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University in the City of Eskişehir in Turkey. Of the total sample, 345 were female and 359 were male. Students’ scientific creativity was measured using the Creative Scientific Ability Test (C-SAT). It measures fluency, flexibility and creativity and hypothesis generation, hypothesis testing and evidence evaluation. The analysis showed that male students scored significantly higher on hypothesis generation components of scientific creativity. Although male students had higher scores on flexibility, hypothesis testing and evidence evaluation components too, the differences between the groups were not significant. The findings shows that gender differences in scientific creativity in childhood and adolescence might result from differences in some particular processes.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada bilimsel yaratıcılık ve bileşenlerindeki cinsiyet farklılıkları araştırılmıştır. Araştırma, Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP)’na başvuran 704 altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 345’i kız, 359’u erkektir. Araştırmada bilimsel yaratıcılığı ölçmek için Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) kullanılmıştır. BÜT akı-cılık, esneklik, yaratıcılık, hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirmeyi ölçmektedir. Bilimsel yaratıcılığın bileşenlerinde cinsiyet farklılıklarını karşılaştırmak için bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda; hipotez geliştirme, akıcılık ve toplam yaratıcılık puanlarında erkekler lehine anlamlı farklar bulunmuştur. Hipotez test etme, kanıt değerlendirme ve esneklik becerilerinde erkeklerin aldıkları puanların ortalamaları kızların ortalamalarından yüksek olmalarına rağmen bu farklar anlamlı bulunmamıştır. Elde edilen bulgular bilimsel yaratı-cılıkta ortaya çıkan cinsiyet farkının bazı becerilerdeki farklardan kaynaklanabileceğini göstermektedir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :