Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Voleybolcuların esneklik ve vücut yağ yüzdesi değerlerinin dikey sıçrama performansına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma OndokuzMayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda voleybol branşıyla uğraşan 20 bayan, 20 erkek öğrencinin esneklik ve vücut yağ yüzdesi değerlerinin dikey sıçrama performansına olan etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya katılan voleybolcuların yaş, boy, ağırlık, esneklik (otur-uzan), vücut yağ yüzdesi ile Statik, Yaylanarak ve Düşerek sıçrama yükseklikleri ölçülmüştür. Sonuçların değerlendirilmesinde SPSS Paket programı kullanılmıştır. Voleybolcuların yaş ortalaması 21,08±1,5 yıl, vücut kitle indeksi 22,9±2,3 kg/cm2, esneklik 17,3±5,8 cm, vücut yağ yüzdesi 12,1±1,4 cm, statik sıçrama yüksekliği 33,6±11,1 cm, yaylanarak sıçrama yüksekliği 36,1±12,3 cm ve düşerek sıçrama yüksekliği 33,6±10,6 cm’dir. Voleybolcuların farklı sıçrama performansları içinde en yüksek ortalama hem erkeklerde (45,3±8,06), hem de bayanlarda (26,9±8,5) yaylanarak sıçrama olarak tespit edilmiştir. Erkek voleybolcuların esneklik değeri ile statik, yaylanarak ve düşerek sıçrama değerleri arasındaki anlamlı ilişki bulunmuştur(r =.508, r=.551,r=.450, p<0,05).Ancak hem erkekhem de bayan voleybolcuların esneklik ve vücut yağ yüzde değerleri arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir (r =-.430, r =-.349, p<0,05). Çalışmamızda bayan voleybolcuların dikey sıçrama performansları ile vücut yağ yüzdesi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Sonuç olarak, esnekliğin dikey sıçrama performansına olumlu katkı sağladığı, buna karşın vücut yağ yüzdesi artışının esnekliği olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of the current study is to investigate the effect of flexibility and body fat percentage on vertical jump performance with 20 female and 20 male volleyball players from Ondokuz Mayis University Yaşar Doğu Physical Education and Sport High School. All participants age, height, weight, flexibility (sit and reach), body fat percentage and static, counter and drop jump heights were measured. Female and male volleyball player’s mean age 21.08±1.5 year, body mass index 22.9±2.3 kg/cm2, flexibility 17.3±5.8 cm, percent body fat 12.1±1.4, average height of static jump (SJ) 33.6±10.1 cm, counter movement jump (CMJ) 36.1±12.3 cm and drop jump (DJ) 33.6±10.6 cm. volleyball players of different jump performance of the highest average in both men (45,3±8,06) and women (26.9±8.5) have achieved with CMJ height. Male athletes with the SJ height values of flexibility, CMJ heights and DJ heights were statistically significant correlation (r=.508, r=.551, r=.450, p<0.05). The correlations of men’s body fat percent age and SJ height were statistically significant (r=.479, p<0.05) and this finding was similar in comparison to others in literature. Both men(r =-.430, p<0.05) and women (r =-.349, p<0.05) negative relationship between flexibility values and percentage of body fat. In our study female volleyball players vertical jumping performance relation with body fat percentage was not significant (p>0.05). As a result, the flexibility provided by a positive contribution to the performance of the vertical jump, where as the increase in body fat percentage was adversely affected the flexibility. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :