Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeylerinin farklı değişkenlere göre karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu1, Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; 2004 – 2005 yılı Türkiye Erkeler Basketbol Liginde yer alan takımlardaki üst düzey basketbolcuların durumluk kaygı düzeylerinin ölçülmesi ve bu düzeylerin antrenman yaşı, kronolojik yaş, oyunda kalma süresi ve yerli/yabancı statülerine göre gruplara ayrılarak karsılaştırılması ve değerlendirilmesidir. Araştırma, Türkiye Erkekler Basketbol Liginde yer alan, toplam 5 takım ve 61 sporcudan oluşmaktadır. Araştırmada yer alan sporcuların kaygı düzeylerini belirlemek için Spielberger’in geliştirdiği, Durumluk Kaygı Envanteri kullanılmış, bazı kişisel bilgilerinin tespiti için, envanter ile birlikte anket uygulanmıştır. Uygulanan envanter ve anket, yabancı oyuncular için İngilizce olarak hazırlanmıştır. Karsılaştırmalar için t-testi tekniği kullanılmıştır. Kronolojik yaşa göre; yaşlar en büyükten küçüğe doğru sıralanmış, denekler iki gruba ayrılmış ve kaygı düzeylerine göre t-testi tekniği uygulanarak gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Antrenman yasına göre; yaslar en büyükten küçüğe doğru sıralanmış, denekler iki gruba ayrılmış ve kaygı düzeylerine göre t-testi tekniği uygulanarak gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Oyunda kalma sürelerine göre; en fazla oyunda kalan sporcudan en aza doğru sıralama yapılmış ve kaygı düzeylerine göre t-testi tekniği uygulanarak gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Oyuncuların yerli/yabancı statülerine göre; oyuncular yerli ve yabancı olarak iki gruba ayrılmış ve kaygı düzeylerine göre t-testi tekniği uygulanarak gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the anxiety level of top level basketball players that are at the teams of Basketball League of Turkey in 2004- 2005 season and relating them to their chronological age, training age, stay inside of the game and their nationality. Our study considers 5 teams and 61 players in Basketball League of Turkey. The State Anxiety Inventory by Spielberger is used to determine the anxiety level and the inquiry is used to determine their personal information. Their English version is used for foreign countries players. The Independent Sample t-test is used for relating. Players divided in to two groups for biological age, and t-test had made with anxiety level, as the results; there are no difference found because of the results of the t-test. Players divided in to two groups for training age and t-test had made with anxiety level, as the results; there are no difference found because of the results of the t-test Players divided in to two groups for stay inside of the game and t-test had made with anxiety level, as the results; there are no difference found because of the results of the t-test. Players divided in to two groups for their nationality and t-test had made with anxiety level, as the results; there are no difference found because of the results of the t-test. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :