Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1, Fırat Üniversitesi2, Hakkari Üniversitesi3
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Ordu ilinde yapılan üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katılan 50 milli taekwondocu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Spielberger’in Durumluluk Kaygı ölçeği kullanılmıştır. Türkçeye çevrilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ikili karşılaştırmalar için Kruskal Wallis H testi ve çoklu karşılaştırmalar için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmamızın sonucunda öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları üniversiteleri ve spor yapma yaşlarına göre maç öncesi kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, üniversite öğrencisi milli taekwondocuların kaygı düzeylerinin cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri üniversite ve spor deneyiminden etkilenmediği söylenebilir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This survey is held to determine the before match anxiety level of undergraduate national taekwondo players and analyse according to some variables. Research staff is consisted of 50 national taekwondo players who joined intercollegiate Turkey championship which is held in the city Ordu. As the means of data collection Spielberger’s Situational anxiety scale is used. Translation the research into Turkish, reliability and validity measurements are done by Öner and Le Compte (1983). On obtained data for dual comparison Kruskal Wallis H test is used and for multiple comparisons Mann Whitney-u test is used. At the end of the survey no meaningful correlation between students’ gender, age, university, sport experience age and before match anxiety level was found (p>0,05). As a result, university students’ anxiety level from national taekwondo team may be affected by sexes, ages, university, and sport experience. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :